Helena Kohlberg 6-8 months old

PÅ bilden är jag omkring 6-8 månader gammal.

En kort biografi

Jag, Helena Kohlberg tog mitt första andetagen kväll i januari månadi slutet på 1950-talet.

Sedan mer än trettio år har jag bott på Gärdet/Östermalm i Stockholm.

Mycket stolt är jag som mor till mina två vuxna barn och deras respektive. Nu är jag välsignad med tre barnbarn.

Är det verkligen möjligt att önska sig mer än så från livet? Vad skulle kiunna vara bättre än det här?

Fast det är klart…

Jag höll på att glömma att berätta om min dvärgtax Sickan. En mycket speciell, glad och social hund. Hon har också en särskild plats i mitt hjärta.

Ödet visar sitt ansikte

Jag växte upp i en förort till Stockholm tillsammans medmina föräldrar oxh en syster.

Så var det till den 17 augusti 1966 då min mor tog sitt absolut sista andetag.

Då, kunde jag för mitt liv  inte förstå  vilken påverkan den här händelsen skulle komma att få för mig under resten av mitt liv.

Den här omtumlande jordbävningen var ett frö till min debut  som författare.

Det här första fröet till ett manuscript skördades senare som boken Zen och konsten att anlita advokat – en handbok för dig som behöver juridsk hjälp.

Boken är den först lanserade i en serie  kallad ”Kohlbergs lilla vita”.

Först i samband med min fars död, betydligt senare i mitt liv, blev det uppenbarat att jag och min syster hade blivit grundligt lurade på vårt morsarv.

Helena with neighbour Nils and sister Anette

Det här fotografiet togs samma dag som jordbegravningen av min mor gick av stapeln. En tilldragelse som då var helt okänd för oss denna soliga dag i slutet av augusti 1966.

Driven av juridiskt patos

Juridiskt patos är en drivkraft för mig. Något som varit kännetecknande för mig under hela mitt liv.

Något som förstärktesdå jag började slåss för min legala rätt till mitt morsarv och för upprättelse för både mig själv och min mor. En kamp som involverade ett flertal processer i både de allmänna som i förvaltningsdomstolarna.

De här processerna kom att påverka mig på ett livsavgörande sätt. Vid ett speciellt avgörande, vann jag framgång med min talan i ett mål i Högsta domstolen och det helt på mina egna meriter. Alltså utan ett juridiskt ombud vid min sida.

En rent av enastående bedrift i beaktande av att långt ifrån samtliga advokater och åklagare i Svea rike ens kommer att erhålla ett prövningstillstånd för överklagande till Högsta domstolen. Inte ens under en hel yrkeskarriär som advokat eller åklagare. Än mindre vinna framgång med sin talan.

Till Högsta domstolen inkommer omkring totalt 6-7000 + överklaganden per år. Dessa övrklagande kommer från hovrätterna kammarätterna, Migrationsdomstoeln. Marknadsdomstolen med flera. Endast omkring  2,7 till 2,9% av alla dessa överklaganden erhåller prövningstillstånd.

Så i ljuset av dessa fakta , är det enkelt att inse vilken bedrift det var av Helena Kohlberg, att inte enbart erhålla ett prövningstillstånd i Högsta domstolen utan också vinna framgång med sin talan (åtminstone vid en gång).

Orden fortsätter flöda

Erfarenheterna från dessa processer är fortfarande min drivkraft då det handlar om att skriva om det som hänt både i rekts domstolar men även i en vidare mening hela rättsystemet.

Det är som att jag svårligen kan få fred i min själ innan det att jag fått allt nedskrivet, manifesterat, publicerat och lanserat. Detta till trots har jag behövt ta en paus från bokserien Kohlbergs lilla vita, om än jag skriver i olika manus till och från.

Jag har under tiden även tagit mig tid att skriva, publicera  och lanserat ett nytt kreativt koncept, – Managing True Colors.

Helena with neighbour Nils and sister Anette

Helena Kohlberg