Den som äger denna webbplats

Webbplatsadressen är: https://www.kohlberg.se. Webbplatsen ägs av Helena Kohlberg.

Helena Kohlberg värnar om dig som kund och din personliga integritet. På den här sidan kan du läsa om vår integritetspolicy och hur dina personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen, som bygger på EU-reglerna för dataskydd (GDPR) gällande från och med 25 maj 2018. Till personuppgiftslagen hör all typ av information kring personuppgifter som direkt och indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Personuppgifter

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.).

Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om du i egenskap av besökare har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Detta faller helt utanför Helena Kohlbergs kontroll.

Innehåll från andra webbplatser

Personuppgifter som Helena Kohlberg kan ha om dig som besökare på webbplatsen:

• Namn och eventuellt titel
• Kontaktuppgifter
• Personnummer (om du t ex har en enskild firma eller har legitimerat dig vid köp eller utlämning av varor)

Så kallade känsliga personuppgifter hanterar vi normalt inte.

Mejladresser sparas i mitt register för nyhetsbrev och annan information. Detta register uppdateras inför varje utskick. Du kan mycket enkelt avregistrera dig genom att kontakta mig.

Helena Kohlberg delar inte några personuppgifter med tredje part, förutom där det är nödvändigt till underleverantör för att fullfölja en eventuell specifik beställning.

Helena Kohlberg och teamet sparar personuppgifter om dig som besökare och i förekommande fall kund så länge det finns en kundrelation och så länge som det är nödvändigt för arkivering samt för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen.

Avtal m.m.

Registrering och hantering av personuppgifter relaterade till olika typer av avtal (men endast de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet). Exempel på avtal är kund- respektive leverantörsavtal.

Helena Kohlbergs webbplats är en så kallad säker webbplats med SLL-certifikat och 2096-bitars kryptering (https), för att beställningar, inloggningar och formulär ska kunna användas säkert.

Användning av cookies

Webbplatsen använder sessions-cookies för att underlätta användningen (dessa raderas när webbläsaren stängs), samt cookies relaterade till analys för statistik (webbläsar-info, IP-nr mm sparas enligt Googles standardpolicy). Vill man undvika spårning bör cookies stängas av i webbläsaren. Vi använder inga tredjeparts-cookies.

Information, ändring eller borttagning av uppgifter

Har du frågor, eller önskar du ta del av den information som finns om dig så begär du den genom att mejla helena(at)kohlberg.se Bifoga en kopia på ditt körkort eller ID kort så att vi kan säkerställa att det är rätt person som begär informationen (kopian raderas efter att identifieringen genomförts). Du får ett svarsmejl med aktuell information samt relevanta bilagor. Önskar du radera eller ändra dina personuppgifter återkopplar du till kohlberg.se.