BI Business Intelligence

BI  Business Intelligence  för ditt företag

Omvärldsanalys

Mission statement

En skicklig kapten förlitar sig aldrig enbart på den tekniska utrustningen. Särskilt vid navigation i okända farvatten eller luftrum. Anlita VQM då du vill effektivisera ditt beslutsfattande! När passar det dig? Kohlberg - har fokus på ditt företags utveckling på din marknad, så att du kan möta dina kunder och deras behov på bästa sätt.

- kohlberg

Affärsutveckling

Affärsutveckling för ditt företag

Affärsutveckling berör vision, mål och strategi. Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och innefattar även dess processer. Vilket inkluderar taktik och operativ utvecklingsfas med efterföljande analys.

Mer info

Omvärldsanalys

Omvärldanalys BI

Omvärldsanalys är en analys av allt som händer utanför en organisations verklighet. En omvärldsanalys sägs ge en bild av vad det är som händer i företagets omvärld. Hur påverkar det våra möjligheter att nå beslutade mål?

Mer info

Strategi

Strategier för ditt företag

Strategi eller affärsstrategi är mycket viktiga begrepp för företag och andra typer av verksamheter. Strategi rör alla villkor för hur en organisation sätter mål, vilka målen är och kartlägger den optimala processen för att dessa mål ska kunna nås.

Mer info

Processer

Processer

I själva verket försiggår alltid ett flertal processer där någon slags verksamhet bedrivs eller organiskt liv frodas. Då vi håller oss till organisationer och verksamheter är en del huvudprocesser och andra är stödprocesser.

Mer info