Hej alla nya som gamla besökare på kohlberg.se.

I en sista ansträngning för att få stopp på den så kallade maktlagen tillskrev jag riksdagspolitikerna i C, KD, L, M, SD och V samtidigt som media fick kopia på skrivelsen.

Skrivelsen sändes den 13 april 2020. Fast jag har faktiskt inte orkat uppdatera min blogg ”Kohlbergs mix av sött & salt” förrän idag.

Vill du hjälpa till att skapa opinion och söka stoppa denna krislag? Det kan du göra genom att DELA DELA DELA mina blogginlägg.

 

 

Lydelsen i det senaste meddelandet

Sista chansen – Krislagen – regerings valupptakt inför valet 2022

Hej alla riksdagsledamöter,

inledningsvis passar jag på tacka för de svar jag fått hitintills och det även under påskhelgen.

Jag är fullt medveten om att ni alla önskar Sveriges och rikets medborgare det allra bästa trots de utmaningar Covid19-pandemin medför.

Skriver till er en sista gång i en ansträngning för att få er att ompröva ert i all hast tagna beslut att godkänna regeringens förslag enligt regeringens proposition 2019/20:155. ”Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19.”

Jag är faktiskt alldeles chockerad över att framförallt ni i följande partier C, KD, L, M och SD ens kan tänka er att godkänna en lag som medger att regeringen kan besluta om konfiskering av privat egendom utan att det klart och tydligt uttrycks i lagtexten att ersättning ska utgå.
Det står nämligen enbart att det allmänna ”ska överväga att …”

Att vänsterpolitiker gläds åt denna möjlighet behöver knappast påtalas.

Denna lama skrivning medför definitivt ökad rättsosäkerhet på det sätt jag tidigare tillskrivit er om.

I dag har civilrättsprofessor Mårten Schultz även han kommenterat lagförslaget bland annat med orden
”Viktigast är just att den som fått sin rättighet inskränkt ska ha rätt till kompensation” samt ”I det lagförslag som riksdagen tar ställning till finns ingen regel om kompensation.” Se bilagd artikel.

Vilket tillhör ett par av de otydligheter som lagförslaget innebär. Kompensation på det sätt professor Mårten Schultz anger förekommer dessvärre inte i prop. 2019/20:155.

Lagförslaget har stressats igenom och det gäller såväl i myndigheten Lagrådet som i övriga remissinstanser samt även för er riksdagsledamöter för vilka motionstiden enbart var en enda dag.

Det finns redan stöd i Smittskyddslagen för att en mängd olika restriktioner snabbt ska kunna beslutas om.

Därför är det fullständigt onödigt att ni frånhänder er makt till regeringen och det på obestämd tid. Alldeles särskilt då det ligger i förslagets natur att det kan förlängas med en månad i stöten. Redan nu har det varslats om åtgärder som kan vara nödvändiga ända till årsskiftet 2020/2021.

Hur stoppa kommande regeringsbeslut som eventuellt innehåller skrivelser om att de inte får stoppas av riksdagen?

Vad händer om riksdagsledamöter från oppositionspartierna är i minoritet då votering ska behandla regeringsbeslut som berör de egna väljarna på ett negativt sätt?

Här aviseras redan varsel om eventuell vattenransonering! Vore betydligt bättre om regeringen kopplat varslet till förslag som innebär att regeringen ber svenska företag tillverka de produkter som behövs för vattenrening. Svenska företagare är innovativa och har visat prov på en fantastisk vilja och handlingskraft till omställning av sin traditionella produktionskapacitet till förmån för tillverkning av vissa bristprodukter nu under pandemin.

Det är av största vikt att de ekonomiska hjulen börjar rulla och det snarast.

Jag ber er, var och en av er, därför en sista gång – ta ert förnuft tillfånga. Stoppa regeringens proposition 2019/20:155. ”Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 vid voteringen, imorgon tisdag den 14 april eller vid den annars aktuella tidpunkt då voteringen avseende proposition 2019/20:155 går av stapeln.

Vänliga hälsningar,

Helena Kohlberg
Strateg | Tydlig förespråkare | Visionär