Hej alla nya som gamla besökare på kohlberg.se.

Efter den skrivelse som jag tillställde riksdagspolitikerna i C, KD, L, M, SD och V  per den 13 april 2020 fick  jag två svar vilka jag redogör för nedan i detta inlägg. Även om det tog tills idag innan jag kom att uppdatera min blogg ”Kohlbergs mix av sött & salt”.

Vill du hjälpa till att skapa opinion och söka stoppa denna krislag? Det kan du göra genom att DELA DELA DELA mina blogginlägg.

 

 

Svar nummer 1, på den senaste skrivelsen

Den 2020-04-13 kl. 10:58, skrev Betty Malmberg:

Hej,

Stort tack för ditt mail och för din gedigna research.
Jag har varit inne på samma linje som du och ifrågasatt att regeringen verkligen skulle behöva detta ytterligare mandat. Men efter att ha läst Lagrådets remissvar har jag ändrat uppfattning.

Hälsningar

Betty

_________________________

Betty Malmberg (M)

Mobil: 0703005908

Mitt svar till Betty Malmberg

Hej Betty,

jag vill även ge dig ett stort tack. Både för att du tog dig tid att svara och det att du uppskattar det arbete jag lagt ned på denna viktiga fråga, i egenskap av att vara en ytterst bekymrad medborgare.

Du har säkert noterat att jag tillställt er alla riksdagsledamöter i C, KD, L, M, SD och V tillsammans (skulle ha fortsatt en skrivelse igen, dessvärre borttappat på vägen).

Tack än en gång.

Förhoppningsvis får du njuta av de sista timmarna av årets påskhelg!

Vänligen,

Helena Kohlberg

 

 

Svar nummer 2, på den senaste skrivelsen

Den 2020-04-14 kl. 14:03, skrev Bengt Eliasson:

Hej!

Tack för ditt mail. Frågan du tar upp har vi diskuterat mycket och länge i vår riksdagsgrupp. Jag är enig med dig att lagändringen stressas fram. Det är helt klart att det varit en stor brist att Sverige inte haft denna typ av krislagstiftning på plats tidigare. Sannolikt är det inte heller tillräckligt att det finns inom smittskyddet utan det på sikt kommer behövas bredare lagstiftningsarbete.

Ersättningsfrågan är helt klart komplicerad. Jag håller med dig att tydlighet behövs, men att därifrån utgå från att det skall utgå ersättning per automatik är en annan, betydligt svårare fråga. Efter långa diskussioner och funderingar har jag landat i att den nuvarande skrivningen är en fungerande kompromiss.

Med vänlig hälsning

Bengt

Mitt svar till Bengt Eliasson

Hej Bengt,

och tack för ditt svar! Det uppskattas.

Jag anser att det snarare bör skrivas in ett undantag i stil med att kompensation utgår EJ till verksamheter som stängs ned pga av de EJ hörsammar det allmännas rekommendationer eller påbud. Tillika att det är dessa som tvingas överklaga besluten till förvaltningsdomstolarna.

Framförallt vänder jag mig emot att riksdagen frånsäger sig makt till regeringen och att rättssäkerheten urholkas och att därmed rättsstaten blir ytterligare naggad i kanten.

Med vänlig hälsning,

Helena