Hej alla nya som gamla besökare på kohlberg.se.

Under rådande Covid 19-pandemi anstränger sig regeringen för att tillskansa sig oinskränkt makt.

Hur de går till väga?

Regeringen försöker få igenom förändringar i Smittskyddslagen. Ändringar som i media kallas krislagen. Dessa ändringar innebär att regeringen får fria händer att besluta om allt möjligt. Alldeles särskilt i beaktande av att de i sin remiss till Lagrådet varit otydliga med exakt vad det är för beslut de kan tänkas ”behöva” ta.

Dessa ändringar sägs behöva gälla under ”enbart” tre månader med möjlighet till en månads förlängning i taget.

Motivet till lagen sägs vara att regeringen behöver kunna fatta snabba beslut. Dock har man tillsammans med oppositionen och riksdagen avkunnat en hel del beslut, och det snabbt under den borgfred som nu råder under pandemin.

Skrivelser till riksdagspartier

Som medborgare har jag därför svårt att sitta still i båten varför jag tillskrivit följande partier som är representerade i riksdagen:

Dessa är, C, KD, L, M, SD samt V, här presenterade i bokstavsordning, i övrigt ingen rangordning av betydelse eller spegling av min politiska hemvist.

En skrivelse riktades till C och L efter som de ingår i JÖS:en. V tillskrevs då de i sammanhanget utgör en solitär. Slutligen fick KD, M och SD en till oppositionen tillägnad skrivelse. Dessa tre skrivelser kan du läsa om i var sitt inlägg. 

Skrivelser till Lagrådet

Jag tillskrev även Lagrådet vilket du kan läsa om i ett annat inlägg.

Regeringen tillställde riksdagen propositionen ”Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 Proposition 2019/20:155” som är ”krislagen” den 7 april. Efter möten med partiledarna fick regeringen dessvärre  ”grönt ljus” av samtliga partier, redan igår den 7 april. Motionstiden för krislagen utgår den 8 april 2020. Det ska röstas om den i riksdagen efter påskhelgen. Dock står det inte att finna i riksdagens kalendarium när så kommer att ske.

Skygglappar

Som ni ser är det en hastigt påkommen lagändring efter ett mycket skyndsamt förlopp. Något som riskerar sätta demokratin ur spel. Våra politiker tycks både ha skygglappar och vara blinda för risken med denna hastigt påkomna förskjutning av makt från riksdag till regering.

Vi har ännu inte sett om regeringen i den slutgiltiga lagtexten har ändrat på de saker som oppositionen vill få infört. 

Är du också oroad över utvecklingen?

Vill du hjälpa till att skapa opinion och söka stoppa denna krislag? Det kan du göra genom att DELA DELA DELA mina blogginlägg.

 

 

Klicka på knappen nedan så finner du regeringens remiss ”Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19” med hemmahörighet i Socialdepartementet.

Med reservation från att den angivna internetadressen, URL: en kan komma att ändras. Vilket är vanligt gällande den här typen av internetadresser.

Till lagrådsremissen

Klicka på knappen nedan så finner du Lagrådets yttrande till Socialdepartementet, enligt deras protokoll av den 6 april 2020.

Med reservation från att den angivna internetadressen, URL: en kan komma att ändras. Vilket är vanligt gällande den här typen av internetadresser.

Lagrådets protokoll

Klicka på knappen nedan så kan du ladda ned regeringens proposition ”Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 Proposition 2019/20:155. Med reservation från att den angivna internetadressen, URL: en kan komma att ändras. Vilket är vanligt gällande den här typen av internetadresser.

Prop. 2019/20:155