Hej alla nya som gamla besökare på kohlberg.se.

Som jag nämnde i ett tidigare inlägg så har jag svårt att sitta still i båten då regeringen passar på att tillskansa sig mer makt under rådande Covid 19-pandemi.

Ett första steg kom att bli att tillskriva Lagrådet. Dock insåg jag, efter att redan ha tillskrivit dem, att de blixtsnabbt redan hade berett remissen och protokollfört sitt förslag till ändringar.

Som det ofta händer då något går snabbt så är det lätt att det blir en del fel. Quick & Dirty som det heter på engelska. Det var något som hände även mig då jag inte uppmärksammade att jag skrivit att Lagrådet tillhör den lagstiftande makten.

Lagrådet är en myndighet som har till uppgift att granska viktiga lagförslag innan de behandlas av riksdagen.
Bland medlemmarna i Lagrådet återfinns domare, i regel justitieråd  i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen eller vid behov, tidigare domare som varit justitieråd.

I den här snabbberedningen av krislagen var det två justitieråd och just ett fd justitieråd som deltog under sammanträdet som var protokollfört den 6 april.

Så här skrev jag i e-postmeddelandet till Lagrådet kvällen den 6 april. 

Till Lagrådet,

Attn.: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden Per Classon och Stefan Johansson

Med anledning av den extremt brådskande beredningen av ”tillfälligt bemyndigande i Smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19” och Lagrådets yttrande inkommer undertecknad medborgare med denna skrivelse.

Som jag förstått det, är arbetet med de ”tillfälliga” ändringarna (i tillämpliga delar) av Smittskyddslagen fortfarande under beredning.

Jag är också helt införstådd med att ni knivskarpa justitieråd, (jo noterat att en av er är ett fd. justitieråd, förtar dock inte digniteten hos vederbörande) – har arbetat snabbt, effektivt och med argusögon fokuserade på de juridiska konsekvenserna av den ändring som regeringen så snabbt vill få till stånd.

Som medborgare ser jag saken även ur ett annat perspektiv nämligen det att denna önskade ändring, kallad Krislagen är ett rejält och allvarligt ingrepp i den demokratiska parlamentariska ordningen.

Dessutom ser jag regeringens krav på ytterst snabb beredning under rådande Covid 19-pandemi som ett sätt att få Lagrådet och den lagstiftande makten att underkasta sig den politiska makten.

Låt mig kort redogöra för vad jag ser.

Krislagen ett onödigt ingrepp i demokratin

Från regeringen sida menar regeringen att ändringarna i Smittskyddslagen ger den bättre beslutsförmåga då ändringarna öppnar upp för snabbare beslut. Fast stannar det vid det? Är det verkligen det lagen handlar om?

Självklart, kan tyckas, är det angeläget att regeringen får möjlighet att fatta snabba beslut. Särskilt under kriser som nu i rådande pandemi. En farsot som dessutom skördar fler dödsoffer än vad de styrande förväntat sig och definitivt inte ordnat beredskap för.

Det betyder dock inte att man i detta läge av pandemins fortskridande behöver inrätta en ny lag eller göra ett tillfälligt bemyndigande i Smittskyddslagen.

Lagrådet och ni som sammanträdde idag den 6 april 2020 har säkert noterat att riksdagsledamöterna i oppositionen, har satt rikets säkerhet i första hand och de politiska slagen på undantag alltsedan utbrottet av pandemin.

Oppositionspartierna har samarbetat med regeringen i dessa Covid 19-frågor och det över partigränserna. Samarbetet har pågått alltsedan utbrottet och hitintills kan regeringen svårligen hävda att det brustit i beslutsförmåga på grund av senfärdighet bland riksdagsledamöterna. Tvärtom, den har fungerat särdeles väl. Det är annat som falerat – inte beslutsfähigheten.

Varför det av det skälet saknas anledning att tillstyrka den av regeringen önskade ändringen.

Krislagen – första steget i regeringens valupptakt inför Val 2022

Medborgarna ser regeringens fulspel klart och tydligt. Regeringen söker på detta sätt lägga grunden till valarbetet inför VAL 2022. Statsministern har sedan valet 2018 mött starkt motstånd.  Men sedan samarbetet inleddes över partigränserna, p.g.a. Covid 19-pandemin, har så Stefan Löfvén framstått som den store landsfadern, med stigande opinionssiffror som följd därav.

Frågan är ska Lagrådet låta sig utnyttjas på detta sätt? Frågan är befogad, vänligen ta i beaktande att ”krislagen” är ett led i valarbetet inför nästa val – kommen från regeringens krisgrupp GSS, med en vinnarstrategi för ögonen.

Risken är överhängande för att regeringen kommer att rida på denna framgångsvåg i kommande val. Alldeles särskilt för det fall Lagrådet släpper igenom denna ändring i lagen. Är det önskvärt? Är det avsikten? Eller blir det endast en oväntad konsekvens? Vi såg det inte komma.

Vän av ordning när en stark förhoppning att Lagrådet, ni representanter för den lagstiftande makten, stoppar krislagen i sin linda. Under brinnande 2:a världskrig, styrdes riket av en samlingsregering. Utan att någon krislag gav regeringen fria händer att slippa den parlamentariska demokratiska ordningen. Vilket även ni representanter för den lagstiftande makten om några, bör vara mycket väl insatta i.

Om Lagrådet godkänner krislagen, ger Lagrådet regeringen fri lejd att dra politiska växlar på Covid 19-pandemin. Varpå den lagstiftande makten blir underställd den politiska. Om så är fallet lär vi se att regeringen direkt efter godkännandet sjösätter ett antal kraftfulla beslut. Beslut som mycket väl hade kunnat tas i riksdagen i beaktande den stämning av välvilja som råder mellan samtliga partier i nuläget. Inget har hindrat snabba beslut fram till nu, så varför skulle det helt plötsligt bli nödvändigt nu när vi står inför en möjlighet att pandemin faktiskt går i kvav, dör ut, redan om en månad eller två- till sommaren! Varför ska regeringen ensamt få dessa fördelar då oppositionen grävt ned sina stridsyxor?

Vänligen gör allt ni kan för att stoppa krislagen, de av regeringen föreslagna ”tillfälliga” ändringarna i Smittskyddslagen.

Dessa ändringar behövs inte för att stoppa Covid 19-pandemin. Riksdagsledamöterna kan ta konsensusbeslut redan idag. Ingen i oppositionen har hittills demonstrerat några som helst avsikter att sätta sig emot åtgärder som behövs för att förhindra  vidare smittspridning.

Däremot medför dessa ändringar att det under regeringspartiernas valarbete och själva valspurten i VAL 2022, kommer att heta, att regeringen Löfvén (ensamma) tog kampen mot pandemin. De lyckades stoppa densamma. Samarbetet över partigränserna är då glömt sedan länge.

Låt er i Lagrådet, inte manipuleras av regeringen till dessa skyndsamma ändringar i Smittskyddslagen – resultatet blir endast Quick & Dirty som det heter på engelska. Stå på er och förorda en utredning som landar i de ändringar som det redan före Covid 19-pandemin fanns behov av att införa i Smittskyddslagen.

Att vara ytterst välutbildad akademiskt sett och därtill välrenommerad jurist gör det än mer angeläget för er i Lagrådet att uppvisa professionell integritet. Det innebär att ni även bör beakta annat än de strikt juridiska konsekvenserna av lagändringar. Som här de politiska och därav inskränkningar i den demokratiska parlamentariska ordningen.

Vänligen stoppa dessa krav på mycket hastiga ändringar som dessa även framgent, då skyndsamhet på detta sätt endast pekar på att det ligger mer än en hund begravd.

Till lagrådsremissen

Klicka på knappen nedan så finner du Lagrådets yttrande till Socialdepartementet, enligt deras protokoll av den 6 april 2020.

Med reservation från att den angivna internetadressen, URL: en kan komma att ändras. Vilket är vanligt gällande den här typen av internetadresser.

Lagrådets protokoll