Hej alla nya som gamla besökare på kohlberg.se.

Som jag nämnde i ett tidigare inlägg så har jag svårt att sitta still i båten då regeringen passar på att tillskansa sig mer makt under rådande Covid 19-pandemi.

Det är anledningen till att jag tillskrev partierna C och L, med en skrivelse gemensam för dem, då de båda ingår i Januariöverenskommelsen, känd som JÖS: en.

Då regeringen har fått ”grönt ljus” från C och L fastän motionstiden går ut först idag den 8 april 2020 är jag missnöjd med rådande läge.

Riksdagen har dock ännu inte voterat i frågan. Något som är planerat att ske efter påsk. Dock i skrivande stund ej upptaget i riksdagens kalandarium.

Vill du hjälpa till att skapa opinion och söka stoppa denna krislag? Det kan du göra genom att DELA DELA DELA mina blogginlägg.

 

 

Lydelsen i e-postmeddelandet

Hej,

jag tillskriver er i er egenskap av riksdagsledamöter i som ingår i JÖS: en.

Min förhoppning är att detta brev inkommer i tid för att stoppa den s.k. krislagen – de ändringar i Smittskyddslagen som regeringen med stor brådska söker införa. Dessa ändringar är allt för vaga och kan leda till oöverskådliga skadeverkningar för såväl det offentliga, näringslivet och medborgarna i riket.

Något som MÅSTE ske innan demokratin sätts ur spel och att ni ger walk-over till regeringspartierna i denna deras valupptakt inför valet 2022.

Gör er inga som helst illusioner. Röstar ni igenom de av regeringen föreslagna förändringarna är er roll som stödpartier till regeringen överspelad och därmed av noll och intet värde för regeringspartierna.

Stödhjul som ej längre behövs hamnar alltsomoftast på soptippen…

Läs brevet och ni är alla välkomna att kontakta undertecknad.

Vänliga hälsningar,

Helena Kohlberg
Strateg | Tydlig förespråkare | Visionär

Lydelsen i skrivelsen

Krislagen en strategi – val 2022

Under rådande Covid 19 pandemi skapar regeringen en lagrådsremiss avseende en ny krislag. Ett initiativ som uppenbarligen stöds av er i riksdagsledamöter som ingår i JÖS av det som skrivits i media att döma. Har ni i JÖS: en blivit skvatt galna?

Javisst, regeringen vill ju bara få ökad beslutskraft under tre korta månader. Sägs det. Fast stannar det vid det? Är det verkligen det lagen handlar om?
Det kan tyckas att det är självklart och angeläget att regeringen har möjlighet att fatta snabba beslut. Särskilt under kriser som dessa. Men det betyder verkligen inte att man nu behöver inrätta en ny lag.

Alldeles särskilt som ni i JÖS: en och oppositionen har samarbetat med regeringen, över partigränserna och därmed satt rikets säkerhet i första hand. Ni har hitintills säkrat borgfreden.

Därmed kan regeringen svårligen hävda att det brustit i beslutsförmåga på grund av senfärdighet bland riksdagsledamöterna. Tvärtom, den har fungerat särdeles väl.

Det anmärkningsvärda i dagsläget är att vi medborgare ser regeringens fulspel klart och tydligt och vi förvånas storligen över att ni, tidigare borgerliga partier, inom JÖS:en tycks vara helt blinda för det som nu sker.
Regeringen gör politiska poänger av pandemin.

Ni vet alla att statsministern sedan valet 2018 haft det rejält motigt av opinionsmätningarna att döma. Sedan samarbetet borgfreden inleddes över partigränserna så har Stefan Löfvén plötsligt kommit att bli den store landsfadern, med följd att opinionssiffrorna stiger.

Lider ni riksdagsledamöter inom C & L av pandemistress? Är det så illa att ni drabbats av tunnelseende? Hur kan ni missa att denna lag är ett strategiskt grepp från regeringens sida. Ser ni inte att krislagen är ett led i valupptakten och arbetet inför nästa val – och att de då avser vinna till varje pris.
Vill ni hjälpa regeringspartierna till en landskredseger i nästa val?

Risken är överhängande för det fall lagen släpps igenom. För den innebär att regeringen kan släppa och kassera de stödhjul, ni i form av riksdagsledamöter inom C & L varit för regeringen fram tills nu. Förhoppningsvis ser riksdagen till, ni som är representanter för den lagstiftande makten, att stoppa krislagen, dessa förändringar i Smittskyddslagen som av all hast är påkomna. Ett hastkommet beslut av denna karaktär är Quick & Dirty!

Under brinnande 2:a världskrig, styrdes riket av en samlingsregering. Utan någon krislag som gav regeringen fria händer att slippa den parlamentariska demokratiska ordningen. Ställ det i relation till dagens situation.

Om lagen godkänns i riksdagen ger ni regeringen fri lejd att dra politiska växlar på Covid 19-pandemin. Varmed er betydelse som stödpartier till regeringen glöms i samma sekund som lagen röstas igenom. VAKNA NU ni alla C & L politiker!

Gör allt som står i er makt för att stoppa lagen i det hela. Om inte, ger ni fri lejd för regeringspartierna och walk-over i nästa valrörelse – ni ger upp valet 2022 redan nu. Vi väljare vill slippa starka solitära S-regeringar. det är nu den utvecklingen kan stoppas.

För var på det klara med, att det om lagen blir godkänd, det kommer att heta, att regeringen Löfvén (ensamma) tog kampen mot pandemin. De lyckades stoppa Covid 19.
Er roll som stödpartier inom JÖS: en är då glömt sedan länge.

Regeringen tycks vilja styra riket som om vi befann oss i krig med främmande land, så är inte fallet och det vet ni.

Ert uppdrag som riksdagsledamöter är att se till att värna om demokratin trots de svåra tider vi lever i. Då ska ni inte frånhända er den makt ni har, till sittande regering. Värna demokratin – det är ni skyldiga oss medborgare.

Hitintills har jag fått svar från C

Hej Helena,

Tack för ditt mejl. I eftermiddags skrev Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson följande i ett Facebookinlägg som du kanske vill ta del av:

Det är mycket glädjande att vi har lyckats hitta en bred enighet mellan riksdagspartierna om en ny lagstiftning som kan bidra till snabbare beslut i detta krisläge. Lagförslaget har nu justeras med striktare regler för att involvera riksdagen. Vi kommer fortsatt att bevaka att de som berörs av eventuella beslut får ekonomisk ersättning.

I en så principiellt viktig fråga krävs en stor riksdagsmajoritet för att beslutet ska ha legitimitet och tillräcklig demokratisk förankring. Centerpartiet har därför målmedvetet arbetat för en bred enighet mellan partierna där riksdagens roll klargörs.

Detta diskuterades under dagens partiledarmöte och det är nu mycket bra att vi nått en bred enighet. Tillsammans måste vi göra vårt yttersta för att minska smittspridningen och effekterna av denna pandemi.

Vänliga hälsningar,

Centerpartiets Riksorganisation
www.centerpartiet.se | centerpartiet@centerpartiet.se 

Min reaktion på svaret från C

och bristen på svar från L

Vad är det de missar? Är de blinda för regeringens strategi? Vad är det som föregår bakom kulisserna?

Chockerad ser jag att de undgår att se att regeringen sätter in stöten att tillskansa sig mer makt då riksdagen enbart gör sina voteringar med begränsat antal riksdagsledamöter, nu endast 55 närvarande. Regeringen har forcerat arbetet med att ta fram denna nya lag. Man har från regeringens sida decimerat remissgången genom att enbart begära svar från ett begränsat antal remissinstanser.

Regeringen kan (då voteringen i riksdagen genomförts), mycket snabbt komma att besluta om rejäla inskränkningar i medborgarnas möjligheter att kommunicera fritt. En tänkbar utveckling som är oerhört skrämmande.