Hej alla nya som gamla besökare på kohlberg.se.

Som jag nämnde i ett tidigare inlägg så har jag svårt att sitta still i båten då regeringen passar på att tillskansa sig mer makt under rådande Covid 19-pandemi.

Det är anledningen till att jag tillskrev partierna KD, M och SD, med en skrivelse gemensam för dem, då de partierna tillsammans utgör dagens oppositionspartier.

Då regeringen har fått ”grönt ljus” avseende krislagen eller nu maktlagen, även från KD, M och SD fastän motionstiden går ut först idag den 8 april 2020 är jag missnöjd med rådande läge.

Riksdagen har dock ännu inte voterat i frågan. Något som är planerat att ske efter påsk. Dock i skrivande stund ej upptaget i riksdagens kalendarium.

Vill du hjälpa till att skapa opinion och söka stoppa denna krislag? Det kan du göra genom att DELA DELA DELA mina blogginlägg.

 

 

Lydelsen i e-postmeddelandet

Hej,

jag tillskriver er i er egenskap av riksdagsledamöter i opposition.

Min förhoppning är att detta brev inkommer i tid för att stoppa den s.k. krislagen.

Något som MÅSTE ske innan demokratin sätts ur spel och att ni ger walk-over till regeringspartierna i denna deras valupptakt inför valet 2022.

Läs brevet och ni är alla välkomna att kontakta undertecknad.

Vänliga hälsningar,

Helena Kohlberg

Lydelsen i skrivelsen

Krislagen en strategi inför val 2022

Under rådande Covid 19 pandemi skapar regeringen en lagrådsremiss avseende en ny krislag. Ett initiativ som uppenbarligen stöds av er i oppositionen av det som skrivits i media att döma. Har ni som sitter i opposition till regeringen blivit skvatt galna?

Javisst, regeringen vill ju bara få ökad beslutskraft under tre korta månader. Sägs det. Fast stannar det vid det? Är det verkligen det lagen handlar om?
Det kan tyckas att det är självklart och angeläget att regeringen har möjlighet att fatta snabba beslut. Särskilt under kriser som dessa. Men det betyder verkligen inte att man nu behöver inrätta en ny lag.

Alldeles särskilt som ni i oppositionen på ett mycket vällovligt sätt har samarbetat med regeringen, över partigränserna och därmed satt rikets säkerhet i första hand.

Det har ni gjort med den äran alltsedan pandemiutbrottet. Därmed kan regeringen svårligen hävda att det brustit i beslutsförmåga på grund av senfärdighet bland riksdagsledamöterna. Tvärtom, den har fungerat särdeles väl.

Det anmärkningsvärda i dagsläget är att vi medborgare ser regeringens fulspel klart och tydligt och vi förvånas storligen över att ni i oppositionen inte ser vad som nu sker. Regeringen gör politiska poänger av pandemin.

Ni vet alla att statsministern sedan valet 2018 haft det rejält motigt av opinionsmätningarna att döma. Sedan samarbetet med er, oppositionen, inleddes över partigränserna så har Stefan Löfvén plötsligt kommit att bli den store landsfadern, med följd att opinionssiffrorna stiger.

Lider ni i oppositionspartierna av pandemihets? Är det så illa att ni drabbats av tunnelseende? Hur kan ni missa att denna lag är ett strategiskt grepp från regeringens GSS- grupp. Ser ni inte att krislagen är ett led i valupptakten och arbetet inför nästa val – och att de då avser vinna till varje pris.
Vill ni hjälpa regeringspartierna till en landskredseger i nästa val?

Risken är överhängande för det fall Lagrådet släpper igenom lagen. Förhoppningsvis stoppar Lagrådet, representanterna för den lagstiftande makten, krislagen i sin linda.

Under brinnande 2:a världskrig, styrdes riket av en samlingsregering. Utan någon krislag som gav regeringen fria händer att slippa den parlamentariska demokratiska ordningen. Ställ det i relation till dagens situation.

Om Lagrådet godkänner krislagen, ger Lagrådet regeringen fri lejd att dra politiska växlar på Covid 19-pandemin. Varpå den lagstiftande makten blir underställd den politiska. Om så är fallet lär vi se att regeringen direkt efter godkännandet sjösätter ett antal kraftfulla beslut. Beslut som mycket väl hade kunnat tas i tillsammans med er i oppositionen.

VAKNA NU ni alla som utgör oppositionen!

Gör allt för att stoppa lagen i det hela. Om inte, ger ni fri lejd för regeringspartierna och walk-over i nästa valrörelse – ni ger upp valet 2022 redan nu. Vi borgerliga väljare vill slippa S-ledda regeringar och det snarast. Ett omval hade varit optimalt – innan pandemin.

För var på det klara med, att det om lagen blir godkänd, det kommer att heta, att regeringen Löfvén (ensamma) tog kampen mot pandemin. De lyckades stoppa Covid 19.
Ert idag vällovliga samarbete över partigränserna är då glömt sedan länge.

Regeringen tycks vilja styra riket som om vi befann oss i krig med främmande land, så är inte fallet och det vet ni.

Ert uppdrag som riksdagsledamöter är att se till att värna om demokratin trots de svåra tider vi lever i. Då ska ni inte frånhända er den makt ni har, till sittande regering. Värna demokratin – det är ni skyldiga oss medborgare för det är vi värda.

Helena Kohlberg
Tydlig förespråkare | Visionär | Entreprenör

Hitintills saknar jag svar från KD, M och SD

Varför jag undrar vad det är regeringen bjuder på under sammanträdena med partiledarna?

Kanske något som söver deras sinnen och uppmärksamhet kanske. 

Eller har de månne fått ett erbjudande ”they just can’t refuse? Hm … 

Min reaktion på bristen på svar från KD, M och SD

Vad är det de missar? Är de helt från vettet och totalt blinda för regeringens strategi? Vad är det som föregår bakom kulisserna?

Chockerad ser jag att de undgår att se att regeringen sätter in stöten att tillskansa sig mer makt då riksdagen enbart gör sina voteringar med begränsat antal riksdagsledamöter, nu endast 55 närvarande. Regeringen har forcerat arbetet med att ta fram denna nya lag. Man har från regeringens sida decimerat remissgången genom att enbart begära svar från ett begränsat antal remissinstanser.

Regeringen kan (då voteringen i riksdagen genomförts), mycket snabbt komma att besluta om rejäla inskränkningar i medborgarnas möjligheter att kommunicera fritt. En tänkbar utveckling som är oerhört skrämmande.