Hej alla nya som gamla besökare på kohlberg.se.

Som jag nämnde i ett tidigare inlägg så har jag svårt att sitta still i båten då regeringen passar på att tillskansa sig mer makt under rådande Covid 19-pandemi.

Det är anledningen till att jag sänt ett e-postmeddelande till samtliga  riksdagsledamöter i C, KD, L, M, SD och V för att om möjligt stoppa galenskapen med den nya ”maktlagen”.

Vill du hjälpa till att skapa opinion och söka stoppa denna krislag? Det kan du göra genom att DELA DELA DELA mina blogginlägg.

 

 

Lydelsen i e-postmeddelandet

Till er riksdagsledamöter,

Frågan är: Vill du gå till historien som en av de politiker som åsidosatte den demokratiska parlamentariska ordningen genom att överföra mer makt till regeringen, eller som den politiker som valde att rädda så många liv som möjligt!

Som ni ser så har jag redan tillskrivit era respektive kanslier, dock har jag endast fått svar från C och V.

Då voteringen ännu ej är genomförd i riksdagen, söker jag får er uppmärksamhet i den här frågan och om möjligt få er att tänka om. Som jag förstår det är inget ännu skrivet i sten då den motionstiden går ut först idag den 8 april.

För en gångs skull, låt partipiskan vina hur mycket som helst.

Jag vädjar till ert, var och en av er, sunda förnuft – som medborgare.

Vänligen läs bilagd skrivelse. Jag ber er tänka om och rösta nej till den maktförskjutning från riksdag till regering som sker för det fall ni röstar ja. Ingen vet hur den slutgiltiga ordalydelsen kommer att se ut även om ni tror er fått igenom era betänkligheter efter gårdagens möte regeringsföreträdarna och partiledarna emellan.

Besinna er! Stoppa de hastigt påkomna ändringarna i Smittskyddslagen nu!

För det fall Smittskyddslagen behöver reformeras låt det ta den tid det tar, med samtliga vanliga remissinstanser engagerade. Inte som nu ett hastverk. Quick &  Dirty som det heter.

Gör det framförallt inte under den tid som det enbart är 55 riksdagsledamöter närvarande under voteringarna i kammaren.

Låt inte regeringen göra politiska vinster genom att rida på Covid 19 pandemin.

Framförallt i beaktande av att Statsepidemiologen Anders Tegnell idag rapporterar om en avplaning.

Varför då överhuvudtaget ge regeringen möjlighet att tillskansa sig mer makt och samtidigt ta en möjlighet för den att ensamma ta för sig äran att ha fått stopp på pandemin.

Alldeles särskilt som det INTE är sant.

Det är ett resultat av att alla ni riksdagsledamöter tillsammans fattat en mängd nödvändiga snabba beslut under den tid pandemin pågått fram tills nu.

Det är anledningen till att stoppa den nya ”tillfälliga” lagen ”tillfälligt bemyndigande i Smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19” Den behövs inte i nuläget!

Problemet med obefintliga beredskapslager av ex.vis skyddsutrustning för vård- och omsorgspersonal har inget att göra med att fatta snabba beslut – det vet ni.

Vill du rädda liv – se då till att riksdagen snarast fattar beslut om ett tillfälligt åsidosättande av LOU – Lag om offentlig upphandling så att de vård- och omsorgsinstitutioner och första linjen i form av ambulanspersonal och polis, bland andra snarast kan beställa de nödvändiga skyddsmaterialen utan att byråkratin gör att människor smittas och att en del dör i onödan.

Med vänlig hälsning

Helena Kohlberg
Strateg | Tydlig förespråkare | Visionär