Hej alla nya som gamla besökare på kohlberg.se.

Som jag nämnde i ett tidigare inlägg så har jag svårt att sitta still i båten då regeringen passar på att tillskansa sig mer makt under rådande Covid 19-pandemi.

Det är anledningen till att jag tillskrev V med en skrivelse enkom till dem, då V står i en särställning i svensk politik.

Då regeringen har fått ”grönt ljus” avseende krislagen eller nu maktlagen, även från V fastän motionstiden går ut först idag den 8 april 2020 är jag missnöjd med rådande läge.

Riksdagen har dock ännu inte voterat i frågan. Något som är planerat att ske efter påsk. Dock i skrivande stund ej upptaget i riksdagens kalendarium.

Vill du hjälpa till att skapa opinion och söka stoppa denna krislag? Det kan du göra genom att DELA DELA DELA mina blogginlägg.

 

 

Lydelsen i e-postmeddelandet

Hej,

jag tillskriver er i er egenskap av riksdagsledamöter i V.

Min förhoppning är att detta brev inkommer i tid för att stoppa den s.k. krislagen – de ändringar i Smittskyddslagen som regeringen med stor brådska söker införa. Dessa ändringar är allt för vaga och kan leda till oöverskådliga skadeverkningar för såväl det offentliga, näringslivet och medborgarna i riket.

Något som MÅSTE ske innan demokratin sätts ur spel och att ni ger walk-over till regeringspartierna i denna deras valupptakt inför valet 2022.

Gör er inga som helst illusioner. Röstar ni igenom de av regeringen föreslagna förändringarna är den ställning ni i V har i det nu rådande politiska klimatet, överspelad då valarbetet inför VAL 2022 går av stapeln.

De partier som idag ingår i den Löfvén-ledda regeringen sitter då med trumf på hand, för de kan säga att det var de som fick stopp på pandemin. Det vet vi alla att så inte är fallet för det står inte i regeringens makt hur mycket de än undergräver demokratin. För det är en fråga om biologi – inte politik.

Läs brevet och ni är alla välkomna att kontakta undertecknad.

Vänliga hälsningar,

Helena Kohlberg
Strateg | Tydlig förespråkare | Visionär

Lydelsen i skrivelsen

Covid 19 – nu regeringens ursäkt för strategi – val 2022

Under rådande Covid 19 pandemi skapar regeringen förutsättningar för snabbändringar i Smittskyddslagen den så kallade krislagen. Ett initiativ som uppenbarligen stöds av er i riksdagsledamöter som står utanför JÖS av det som skrivits i media att döma. Åtminstone till delar. Har ni blivit skvatt galna?

Javisst, regeringen vill ju bara få ökad beslutskraft under tre korta månader. Sägs det. Fast stannar det vid det? Är det verkligen det lagen handlar om?
Det kan tyckas att det är självklart och angeläget att regeringen har möjlighet att fatta snabba beslut. Särskilt under kriser som dessa. Men det betyder verkligen inte att man nu behöver inrätta en ny lag.

Alldeles särskilt som ni riksdagsledamöter har samarbetat med regeringen, över partigränserna och därmed satt rikets säkerhet i första hand. Ni har hitintills säkrat borgfreden.

Därmed kan regeringen svårligen hävda att det brustit i beslutsförmåga på grund av senfärdighet bland riksdagsledamöterna. Tvärtom, den har fungerat särdeles väl.

Det anmärkningsvärda i dagsläget är att vi medborgare ser regeringens fulspel klart och tydligt och vi förvånas storligen över att ni, riksdagspolitiker tycks vara helt blinda för det som nu sker. Regeringen gör politiska poänger av pandemin.

Ni vet alla att statsministern sedan valet 2018 haft det rejält motigt av opinionsmätningarna att döma. Sedan samarbetet borgfreden inleddes över partigränserna så har Stefan Löfvén plötsligt kommit att bli den store landsfadern, med följd att opinionssiffrorna stiger.

Lider inom V av pandemistress? Är det så illa att ni drabbats av tunnelseende? Hur kan ni missa att denna lag är ett strategiskt grepp från regeringens sida – ett led i valupptakten och arbetet inför nästa val – och att de då avser vinna till varje pris.
Vill ni hjälpa regeringspartierna till en landskredseger i nästa val?

Risken är överhängande för det fall lagen släpps igenom. V har ju under tiden sedan val 2018 ökat i popularitet, vill ni riskera att förlora den genom att släppa igenom ändringsförslaget. Ni har ju tillsammans med andra partier fått igenom ett antal t4emporära ändringar i andra lagar, så beslutsförmågan har hållits intakt under den rådande pandemin.

Förhoppningsvis ser ni i riksdagen till, ni representanter för den lagstiftande makten, att stoppa krislagen, dessa förändringar i Smittskyddslagen som av all hast är påkomna. Ett hastkommet beslut av denna karaktär är Quick & Dirty!

Under brinnande 2:a världskrig, styrdes riket av en samlingsregering. Utan någon krislag som gav regeringen fria händer att slippa den parlamentariska demokratiska ordningen. Ställ det i relation till dagens situation.

Om lagen godkänns i riksdagen ger ni regeringen fri lejd att dra politiska växlar på Covid 19-pandemin. Varmed er samarbetsvillighet under pandemin glöms av regeringen i samma sekund som lagen röstas igenom. VAKNA NU alla V politiker!

Gör allt som står i er makt för att stoppa lagen i det hela. Om inte, ger ni fri lejd för regeringspartierna och walk-over i nästa valrörelse – ni ger upp valet 2022 redan nu. Vi väljare vill även i fortsättningen ha möjligheter till fria val, en demokrati värd namnet vilket inte är allpm givet för det fall lagen röstas igenom. Det vet ni!

För var på det klara med, att det om lagen blir godkänd, det kommer att heta, att regeringen Löfvén (ensamma) tog kampen mot pandemin. De lyckades stoppa Covid 19. De allena.

Regeringen tycks vilja styra riket som om vi befann oss i krig med främmande land, så är inte fallet. Ert uppdrag som riksdagsledamöter är att se till att värna om demokratin trots de svåra tider vi lever i. Då ska ni inte frånhända er den makt ni har, till sittande regering. Värna demokratin – det är ni skyldiga oss medborgare.

Helena Kohlberg
Tydlig förespråkare | Visionär | Entreprenör

Jag har fått svar V

Hej!

Regeringen presenterade under dagen en ny version av förslaget till lagstiftning, där vi har fått igenom flera av de punkter som vi krävde skulle förändras, bland annat att riksdagen ska bekräfta regeringens beslut ”omedelbart”. Det nya förslaget har dessutom blivit tydligare med vilka typer av beslut som regeringen får fatta, och är därför mycket tydligare än det första förslaget. Nu kommer lagförslaget beredas av riksdagens utskott och sedan beslutas i riksdagen. Vi kommer självklart hålla noga koll på detta.

 

Mvh

Hanna Gunnarsson

Hanna Gunnarsson | Riksdagsledamot, ledamot i försvarsutskottet | Vänsterpartiet |

Min reaktion på svaret från V

Vad är det de missar? Är de helt från vettet och totalt blinda för regeringens strategi? Vad är det som föregår bakom kulisserna?

Chockerad ser jag att de undgår att se att regeringen sätter in stöten att tillskansa sig mer makt då riksdagen enbart gör sina voteringar med begränsat antal riksdagsledamöter, nu endast 55 närvarande. Regeringen har forcerat arbetet med att ta fram denna nya lag. Man har från regeringens sida decimerat remissgången genom att enbart begära svar från ett begränsat antal remissinstanser.

Regeringen kan (då voteringen i riksdagen genomförts), mycket snabbt komma att besluta om rejäla inskränkningar i medborgarnas möjligheter att kommunicera fritt. En tänkbar utveckling som är oerhört skrämmande.